APS-STAR-Account-Static-Banner

Merħba

Nilqgħek fil-website tal-Parroċċa Familja Mqaddsa fl-Iklin. Il-Parroċċa tagħna hija ddedikata lill-Familja Mqaddsa u għandha popolazzjoni ta' madwar 3000 u ilha mwaqqfa mill-2005. Il-komunita’ Parrokkjali tal-Iklin ġiet deskritta kemm-il darba bħala Parroċċa żgħira b’Qalb kbira.

Din il-website tipprova tagħti ħjiel tal-ħajja ta’ din il-komunita’ parrokkjali u s-servizzi li toffri. Nistiednek biex tara l-paġni ta’ dil-website u biex tiġi żżurna l-Iklin.

Nitlob 'l Alla jixħet il-barka tiegħu fuq il-familji tagħkom.

Dun Keith Bonnici - Kappillan

  • Għaliex jiena tjieba rrid, mhux sagrifiċċju; li tagħrfu lil Alla rrid, u mhux vittmi maħruqa. Hos: 6,6
Abbona fin-Newsletter

Xi Jmiss

Dec
16
Sat
7:45 PM Quddiesa s-Sibt filgħaxija
Quddiesa s-Sibt filgħaxija
Dec 16 @ 7:45 PM
Quddiesa s-Sibt filgħaxija
Ħinijiet tal-Quddies MIT-TNEJN SAL-ĠIMGĦA 6:45am; 8:30am; 6:15pm NHAR TA’ SIBT 6:45am; 8:30am; 6:00pm; 7.45 pm NHAR TA’ ĦADD 8:30am; 10:00am; 11:15am; 6:00pm QRAR qabel kull quddiesa. RUŻARJU kuljum għoxrin minuta qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.  SALMI[...]
Dec
21
Thu
6:00 PM Purċissjoni Tradizzjonali Bil-Ba...
Purċissjoni Tradizzjonali Bil-Ba...
Dec 21 @ 6:00 PM – 7:15 PM
Purċissjoni Tradizzjonali Bil-Bambin Ġesù
Fis-6.00 p.m. Purċissjoni Tradizzjonali tal-Milied. Tgħaddi minn Triq Anton Butigieg, Ċensu Busutill, P. Marjanu Vella, Karmenu Vassallo, u Trejqet ir-Rumanzieri sal-Knisja Parrokkjali. Wara Programm mit-Tfal u premjazzjoni fil-klassijiet. Mistiedna l-ġenituri. L-aħħar ġurnata tal-Katekiżmu.
Dec
23
Sat
7:45 PM Quddiesa s-Sibt filgħaxija
Quddiesa s-Sibt filgħaxija
Dec 23 @ 7:45 PM
Quddiesa s-Sibt filgħaxija
Ħinijiet tal-Quddies MIT-TNEJN SAL-ĠIMGĦA 6:45am; 8:30am; 6:15pm NHAR TA’ SIBT 6:45am; 8:30am; 6:00pm; 7.45 pm NHAR TA’ ĦADD 8:30am; 10:00am; 11:15am; 6:00pm QRAR qabel kull quddiesa. RUŻARJU kuljum għoxrin minuta qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.  SALMI[...]
Dec
24
Sun
11:00 PM Musical tal-Milied u l-Quddiesa ...
Musical tal-Milied u l-Quddiesa ...
Dec 24 @ 11:00 PM – Dec 25 @ 1:45 AM
Musical tal-Milied u l-Quddiesa ta' Nofsillejl tal-Milied
Fil-11.00 p.m. Musical tal-Milied immexxi minn Ms Analise Mifsud bil-parteċipazzjoni tat-tfal tal-parroċċa u l-kor parrokkjali. Wara, Prietka tat-tifel u l-Quddiesa ta’ Nofsillejl tal-Milied bil-parteċipazzjoni tat-tfal.
Dec
30
Sat
7:45 PM Quddiesa s-Sibt filgħaxija
Quddiesa s-Sibt filgħaxija
Dec 30 @ 7:45 PM
Quddiesa s-Sibt filgħaxija
Ħinijiet tal-Quddies MIT-TNEJN SAL-ĠIMGĦA 6:45am; 8:30am; 6:15pm NHAR TA’ SIBT 6:45am; 8:30am; 6:00pm; 7.45 pm NHAR TA’ ĦADD 8:30am; 10:00am; 11:15am; 6:00pm QRAR qabel kull quddiesa. RUŻARJU kuljum għoxrin minuta qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.  SALMI[...]

Mulej Ġesù, Bin Alla l-ħaj, agħmel li ħajti tkun togħġob dejjem lilek.

Talba: Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok