Avviżi – Din il-ġimgħa

Avviżi – 16 – 17 ta’ Diċembru 2017
3Ħadd tal-Avvent Sena B

1. Il-Ħamis li ġej 21 ta’ Diċembru:
5.30 pm Quddiesa
6.00 pm Purċissjoni Tradizzjonali bil-Bambin Ġesu’. Tgħaddi minn Triq Anton Butiġieġ, Ċensu Busuttil, P Marjanu Vella, Karmenu Vassallo u Trejqet ir-Rumanzieri sal-Knisja Parrokkjali. Jieħdu sehem l-abbatini, l-iscouts, il-kor parrokkjali, tfal katekisti u ġenituri. Mal-Purċissjoni ser ikun hemm presepju ħaj żgħir u l-Banda taż-Żgħażagħ San Pio X minn Ħal Lija bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali. Wara Programm mit-Tfal u premjazzjoni fil-klassijiet. Mistiedna l-ġenituri. L-aħħar ġurnata tal-Katekiżmu.
2. Grazzi tar-rigali li offrejtu mas-Siġra tal-Imħabba. Kif avżat, dawn imorru għal persuni fil-bżonn, tfal f’Dar Sagra Familja, Ħaż-Żabbar u anzjani għand il-Little Sisters of The Poor il-Hamrun. Id-deadline hu l-Ħadd 17 ta’ Diċembru please. Nhar is-Sibt 23 ta’ Diċembru 2017, waqt il-quddisiet ta’ filgħaxija, ġejjin is-Sorijiet tal-Little Sisters of the Poor il-Ħamrun u tas-St. Joseph ta’ Ħaż Żabbar biex jiġbru r-rigali li xtrajnielhom u jqassmuhom lill-anzjani u t-tfal residenti fid-djar tagħhom.

3. Il-Ħadd 24 ta’ Diċembru 2017 – Lejlet il-Milied
10 pm Qrar
11.00 pm Musical tal-Milied ‘Presepju Jkantalna’ bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali miktub minn Joe Salomone u Analise Mifsud u mmexxi minn Analise Mifsud bil-parteċipazzjoni ta’ xi 30 tfal u żgħażagħ u l-kor parrokkjali. Wara, il-Prietka tat-Tifel u l-Quddiesa ta’ Nofsillejl tal-Milied bil-parteċipazzjoni tat-tfal.

Il-Quddies tal-Ħadd ikun bħal tal-Ħadd u tat-Tnejn ikun bħal tal-Ħadd ukoll.
Nhar Jum il-Milied ikun hawn prietka tat-tfal f’kull quddiesa.

4. Nitolbu għal Helen Galea li mietet din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej…

Avviżi – 9 – 10 ta’ Diċembru 2017
2 Ħadd tal-Avvent Sena B

1. Bi preparazzjoni għall-Milied, nieħdu ħsieb lil ħutna fil-bżonn. Il-Kummissjoni Familja ħejjiet is-Siġra tal-Imħabba. Kull Christmas Cracker fiha karta b’suġġeriment ta’ rigali għal persuni fil-bżonn, jew anzjani rikoverati fid-dar tal-Little Sisters of the Poor il-Ħamrun u tfal u żgħażagħ fil-Holy Family Home, Ħaż Żabbar.

Kull rigal jiswa mhux aktar minn €20. Jekk jogħġbok ħu l-Christmas Cracker u kemm jista’ jkun malajr ġib lura r-rigal propost ippakkjat pulit u waħħal in-name tag li hemm fil-Christmas Cracker bl-isem għal min hu r-rigal. Jekk taffordja tonfoq anqas minn €20, tista’ tagħti offerta ta’ flus lili u niġborhom flimkien għal rigali li ma jitteħdux. Rigali ta’ flus għandhom jingħataw lili jew lil xi ħadd mis-saċerdoti jew jitqiegħdu fil-kaxxa ta’ quddiem is-siġra. Dejjem tuni l-card li tkunu ħadtu imma please. Grazzi ħafna.

2. Tberik u Żjajjar tal-Familji:
4.30 – 8.00pm It-Tnejn 11 ta’ Diċembru 2017
Triq Richard Taylor, Triq May Butcher, Triq Pawlu Grech

4.30 – 8.00pm Il-Ġimgħa 15 ta’ Diċembru 2017
Triq il-Għargħur (Limiti tal-Balal)
Triq P. Anastasju Cuschieri

3. Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Diċembru, festa pubblika, il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ xogħol.

4. Il-Ħamis 21 ta’ Diċembru 2017
Ikla tal-Milied u Tombla għall Anzjani tal-Parroċċa organizzata mill-Kummissjoni Djakonija nhar il-Ħamis 21 ta’ Diċembru mill-11 am ’il quddiem fis Sala Parrokkjali. Prezz sussidjat €5. Dawk li jixtiequ jiġu għandhom japplikaw kull nhar ta’ Ħamis waqt il-laqgħat għall-Anzjani bejn 9 – 10 am fiċ-Ċentru Parrokkjali sa nhar il-Ħamis 14 ta’ Diċembru.

6.00 pm Purċissjoni Tradizzjonali bil-Bambin Ġesu’. Tgħaddi minn Triq Anton Buttiġieġ, Ċensu Busuttil, P Marjanu Vella, Karmenu Vassallo, u Trejqet ir-Rumanzieri sal-knisja Parrokkjali. Wara Programm mit-Tfal u premjazzjoni fil-klassijiet. Mistiedna l-ġenituri. L-aħħar ġurnata tal-Katekiżmu.
5. Il-Ħadd 24 ta’ Diċembru 2017 – Lejlet il-Milied
10 pm Qrar
11 pm Musical tal-Milied bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali miktub minn Joe Salomone u Analise Mifsud u mmexxi minn Analise Mifsud bil-parteċipazzjoni tat-tfal tal-parroċċa u l-kor parrokkjali. Wara, Prietka tat-tifel u l-Quddiesa ta’ Nofsillejl tal-Milied bil-parteċipazzjoni tat-tfal.