Ħin tal-Quddies

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: Quddies fis-6:45am, fit-8:30am u fis-6:15pm
Nhar ta' Sibt: Quddies fis-6:45am, fit-8:30am, fis-6:00pm u fit-7.45pm
Nhar ta' Ħadd: Quddies fit-8:30am, fl-10:00am, fil-11:15am, u fis-6:00pm

Ħinijiet oħra

Qrar: Qabel kull Quddiesa

Tqarbin tal-Morda: Kull nhar ta' Tlieta u nhar ta' Ġimgħa

Adorazzjoni Ewkaristika: Nhar ta' Ġimgħa wara l-Quddiesa ta' filgħaxija

Rużarju: 20 minuta qabel kull Quddiesa ta' filgħaxija

Via Sagra: Kull nhar ta' Ġimgħa wara l-Quddiesa tat-8:30 a.m.

Ħin tal-Uffiċċju Parrokkjali

It-Tnejn: 5.00pm - 7.00pm
L-Erbgħa: 6.00pm - 8.00pm
Il-Ħamis: 9.00am - 11.00am
Is-Sibt: 9.00am - 11.00am

Salmi ta’ Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: Fit-8:15am

Adorazzjoni Ewkaristika Privata

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 9:00am - 11:00am u 4:00pm - 7:30pm
Nhar ta' Sibt: 9:00am - 11:00am