Avviżi – Din il-ġimgħa

Avviżi: 27 – 28 ta’ Novembru 2021
1 Ħadd tal-Avvent Sena ‘Ċ’

1. Illum beda l-Avvent. Waqt il-quddies kollu tal-weekend nilqgħu fostna lin-nanniet u l-anzjani tagħna. It-tieni Ħadd tal-Avvent, 4 u 5 ta’ Diċembru, mistednin it-tfal u l-ġenituri. Il-quddiesa tal-11.15 am, il-Ħadd 5 ta’ Diċembru, ser tkun animata mill-Kummissjoni Tfal u waqt kull quddiesa jkollna l-vestizzjoni t’abbatini ġodda u t-tiġdid tal-impenn tal-abbatini preżenti. It-tielet Ħadd tal-Avvent qed nistiednu membri taż-ŻAK u l-operaturi pastorali.
F’dan l-Avvent qed intellgħu Siġra tal-Ġenerożità fil-Knisja tagħna. Din għandha envelops b’ suġġeriment ta’ rigal li jiswa mhux aktar minn €20. Ħudha d-dar u qabel it-12 ta’ Diċembru ixtri jew ġib ir-rigal li jkun hemm, u poġġih ħdejn is-siġra tal-Milied.
Imbagħad ir-rigali jittieħdu lil persuni jew familji fil-bżonn, tfal u żgħażagħ f’Holy Family Home, Ħaż-Żabbar u ulied klijenti vittmi tal-prostituzzjoni ġewwa Dar Ħosea.
2. L-Erbgħa, 1 ta’ Diċembru mis-6.40 p.m. sas-7.30 p.m., Dun Kalċ ser imexxi ċelebrazzjoni tal-Liturġija tal-Kelma tal-ewwel Ħadd tal-Avvent. It-tema ser tkun “Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla”.
3. SEMINAR online Il-Ħadd, 5 ta’ Diċembru 2021 għat-tfal u ġenituri ta’ tfal fis-snin 5, 6 u 7 tal-iskola bejn l-10a.m. u l-11a.m. Tema għall-Ġenituri: Kif ngħin lil uliedi jevitaw id-dipendenzi (addictions). Kelliem: Anthony Gatt Direttur ta’ Caritas Malta. Tfal: Nipprova darba biss jew nibqa’ sod/a u nibqa’ ngħid le?. Kelliema: Gabriella Buttigieg.
4. Nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Diċembru, Jum il-Kunċizzjoni, il-quddies ikun 6.45, 8.30 u 18.15.
5. Din is-sena t-tberik u ż-żjajjar tal-familji fil-ġimgħat li ġejjin ser isiru hekk:
Il-Ġimgħa, 3 ta’ Diċembru 2021 mill-4.30 p.m. sas-7.30 p.m.
Triq Ċensu Busuttil
Il-Ħamis, 9 ta’ Diċembru 2021 Triq Dun Karm
Il-Ġimgħa, 10 ta’ Diċembru 2021 Triq Ġuże’ Muscat Azzopardi