Quddiesa s-Sibt filgħaxija

When:
October 21, 2017 @ 7:45 PM
2017-10-21T19:45:00+02:00
2017-10-21T20:15:00+02:00

Ħinijiet tal-Quddies

MIT-TNEJN SAL-ĠIMGĦA

6:45am; 8:30am; 6:15pm

NHAR TA’ SIBT

6:45am; 8:30am; 6:00pm; 7.45 pm

NHAR TA’ ĦADD

8:30am; 10:00am; 11:15am; 6:00pm

QRAR qabel kull quddiesa.

RUŻARJU kuljum għoxrin minuta

qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.

 SALMI TA’ TIFĦIR TA’ SBIEĦ IL-JUM

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa fit-8:15am

ĦIN TAL-KATEKIŻMU GĦAT-TFAL

It-Tnejn u l-Ħamis bejn l-4:30 u l-5:15pm

fil-ġranet tal-iskejjel tal-Istat.

ADORAZZJONI TAS-SAGRAMENT

Il-Knisja tkun miftuħa għall-Adorazzjoni tas-

Sagrament Imqaddes kuljum mid-9:00am

sal-11:00am u mill-4:00pm sas-7:30pm.

ADORAZZJONI EWKARISTIKA

Il-Ġimgħa wara l-Quddies ta’ filgħaxija.

TQARBIN TAL-MORDA

It-Tlieta u l-Ġimgħa wara l-quddiesa

tat-8:30am.

ŻJAJJAR FL-ISPTAR

Jekk xi ħadd ikun l-isptar ikkuntattjawna

fuq 7997 2444 biex immorru nżuruh.

VIA SAGRA

kull nhar ta’ Ġimgħa wara l-quddiesa tat-8.30 am.

Qudd Sibt pm

Posted in .