Programm tal-Katekiżmu

Il-programm u l-kalendarju għas-sena 2021 – 2022 jitpoġġew fuq dan is-sit f’Settembru 2021.

Nota Importanti: Id-dati tal-Preċett u l-Griżma tal-Isqof huma biss indikazzjoni u ma hemmx xejn ċert!