Ħin tal-Quddies

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: Quddies fis-6:45am, u fis-6:15pm
Il-Ħamis u l-Ġimgħa fit-8.30 a.m.
Nhar ta’ Sibt: Quddies fis-6:45am, fit-8:30am, fis-6:00pm u fit-7.45pm
Nhar ta’ Ħadd: Quddies fit-8:30am, fl-10:00am, fil-11:15am, u fis-6:00pm

Ħinijiet oħra

Qrar: Qabel kull Quddiesa tal-obbligu u tal-Ħadd

Tqarbin tal-Morda: Kull jum tal-ġimgħa filgħodu b’appuntament

Adorazzjoni Ewkaristika: fis-skiet il-Ħamis mis-6 am sas-6 pm

VIA SAGRA kull nhar ta’ Ġimgħa fis-5.55p.m.

Rużarju: Rużarju kuljum għoxrin minuta qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija minbarra nhar ta’ Ġimgħa.

Ħin tal-Uffiċċju Parrokkjali

KAPPILLAN: Is-Sibt 7.10 a.m. sa 10.30 a.m.

Hin tal-Katekiżmu għat-Tfal

It-Tnejn u l-Ħamis bejn l-4.30 p.m. u l-5.15 p.m. fil-granet tal-iskejjel tal-Istat