Qari tal-Kelma t’Alla – 01/10/2023

IL-Miġemgħa, Ottubru 2023

1 4 6 5 3 2

Il-‘Flimkien’ Settembru 2023

Riflessjoni fuq l-Evanġelu – 01/10/2023

Adorazzjoni mal-Papa, Ottubru 2023

Merħba

Jikteb il-Kappillan

Int persuna għaqlija?

Li tkun bil-għaqal, aħna nifhmuha:

 • li tkun bil-għaqal fil-flus u ma tberbaqx il-ġid li jkollok.
 • li ma tagħmilhiex ma’ kumpanija li tkissrek u ġġibek fl-inkwiet.
 • li tkun diliġenti fuq xogħolok u twettqu sewwa skont l-aħjar abiltà tiegħek.

L-għaqal huwa wieħed mid-doni jew rigali li jagħtina l-Ispirtu s-Santu. 

L-għaqal jgħallimna:

 • inrażżnu fina kull nuqqas ta’ ħsieb.
 • ma nkunux prużuntużi, biex ma ngħaġġlux fil-ġudizzji li nagħmlu.
 • nagħtu pariri tajba.
 • nkunu sodi fil-fehma li nagħmlu l-ġid.
 • nilqgħu t-twissijiet tal-Mulej u nagħrfu naqraw is-sinjali taż-żminijiet.

L-għaqal:

 • Hu li tevita l-bluha,
 • Ifisser tħares lejn l-għerf li ġej mill-Kelma ta’ Alla.
 • Jibda billi b’umiltà kbira tisma’ l-Kelma ta’  Alla, imma mbagħad tagħmilha, twettaqha.
 • Iġiegħlek tevita l-bluha li tafda fil-qawwa ta’ din id-dinja u fil-flus ta’ din id-dinja;
 • jgħinek tifhem li dak kollu li jgħaddi, m’għandekx għalfejn therri qalbek għalih, tuzah kemm hemm bżonn, imma ma torbotx qalbek miegħu.

L-għaqal veru:

 • jgħallmek tgħożż l-imħabba vera, l-imħabba li mhijiex passjoni tal-ġisem imma hija l-għotja ġeneruża tal-qalb.
 • jgħallmek torbot qalbek ma’ dak li jibqa’ għal dejjem.

Is-sliem

Dun Keith Bonnici

Kappillan

Informazzjoni Oħra

Parroċċa Familja Mqaddsa, Pjazza Ninu Cremona, L-Iklin IKL 1302 www.parroccaiklin.com

Tel 21423003 – email: [email protected] – Mobile Kappillan 79972444

 Ħinijiet oħra

QRAR: Qabel kull Quddiesa tal-obbligu u tal-Ħadd

TQARBIN TAL-MORDA: Kuljum tal-ġimgħa filgħodu b’appuntament wara li ssir talba lill-Kappillan.

Adorazzjoni Ewkaristika: fis-skiet il-Ħamis mis-6.00 a.m. sas-6.00 p.m.

VIA SAGRA: kull nhar ta’ Ġimgħa fis-5.50 p.m.

RUŻARJU: kuljum għoxrin minuta qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija minbarra nhar ta’ Ġimgħa.

Ħin tal-Uffiċċju Parrokkjali: s-Sibt 7.10 a.m. sa 10.30 a.m.

Ħin tal-Katekiżmu għat-Tfal

It-Tnejn u l-Ħamis bejn l-4.30 p.m. u l-5.15 p.m. fil-ġranet tal-iskejjel tal-Istat

Kuntatti tas-saċerdoti:

Dun Keith Bonnici 79972444 [email protected]

Dun Karm Busuttil 79729444 [email protected]

Mons. Kalċidon Vassallo  79600500 [email protected]

Mons. Anton Vella  79289656 [email protected]

 

 • Infaħħrek Missier, Sid is-sema u l-art, għax dawn il-ħwejjeġ tas-saltna wrejthom liċ-ċkejknin. Mt: 11,25

Attivitajiet tal-Parroċċa

No event found!

Mulej Ġesù, fakkarni dejjem li għalik m'hemm xejn li ma jistax isir.

Talba: Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla

Kindly read our legal disclaimer here