Qari tal-Kelma t’Alla – 16/06/2024

IL-Miġemgħa, Ġunju 2024

pagna-3_comp pagna-5_comp pagna-2_comp pagna-1_comp 1_pagna-4 pagna-6

Il-‘Flimkien’ Ġunju 2024

Thoughts on this weekend’s gospel

Riflessjoni fuq l-Evanġelu – 16/06/2024

Adorazzjoni mal-Papa, Ġunju 2024

Merħba

Jikteb il-Kappillan

Għaddiet sena….

Bħal daż-żmien sena, L-Isqfijiet tagħna, kif bdejna noħorġu mill-ħafna perikli tal-COVID-19, kienu kitbulna messaġġ pastorali dwar il-Quddies tal-Ħadd. Reġa’ ġie f’idejja u xtaqt li naqsam ftit siltiet minnu.

“Għaliex għandna mmorru l‑quddiesa l‑Ħadd? Mhux biżżejjed twieġeb li dan hu preċett tal‑Knisja; dan jgħinna nżommu sħiħ il‑valur tagħha, imma waħdu mhux biżżejjed. Aħna l‑Insara għandna bżonn li nieħdu sehem fil‑Quddiesa tal‑Ħadd għax hu biss bil‑grazzja ta’ Ġesù, bil‑preżenza ħajja tiegħu fina u fostna, li nistgħu nqiegħdu fil‑prattika l‑kmandament tiegħu, u hekk insiru xhieda kredibbli tiegħu…

“Il‑laqgħa mal‑Mulej f’jum il‑Ħadd tagħtina l‑qawwa li ngħixu l‑ġurnata b’fiduċja u kuraġġ u biex nibqgħu mexjin bit‑tama f’qalbna. Għalhekk aħna l‑Insara mmorru niltaqgħu mal‑Mulej nhar ta’ Ħadd, fiċ‑ċelebrazzjoni Ewkaristika.”

L‑Isqfijiet qalu: “Jalla ċ‑ċelebrazzjoni tal‑quddiesa tal‑Ħadd fil‑parroċċi u l‑knejjes tagħna tkun laqgħa sabiħa ma’ Alla u bejnietna li tagħtina r‑ruħ u ġġeddidna għall‑ħajja tal‑imħabba Nisranija.  Niftakru dejjem fit‑talb għażiż li għallimna San Ġorġ Preca: ‘Grazzi Sinjur Alla, aħfirli Sinjur Alla’, ‘Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok’.”

Is-sliem u l-ħajr

Dun Keith Bonnici

Kappillan

Informazzjoni Oħra

Parroċċa Familja Mqaddsa, Pjazza Ninu Cremona, L-Iklin IKL 1302 www.parroccaiklin.com

Tel 21423003 – email: [email protected] – Mobile Kappillan 79972444

 Ħinijiet oħra

QRAR: Qabel kull Quddiesa tal-obbligu u tal-Ħadd

TQARBIN TAL-MORDA: Kuljum tal-ġimgħa filgħodu b’appuntament wara li ssir talba lill-Kappillan.

Adorazzjoni Ewkaristika: fis-skiet il-Ħamis mis-6.00 a.m. sas-6.00 p.m.

VIA SAGRA: kull nhar ta’ Ġimgħa fis-5.50 p.m.

RUŻARJU: kuljum għoxrin minuta qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija minbarra nhar ta’ Ġimgħa.

Ħin tal-Uffiċċju Parrokkjali: s-Sibt 7.10 a.m. sa 10.30 a.m.

Ħin tal-Katekiżmu għat-Tfal

It-Tnejn u l-Ħamis bejn l-4.30 p.m. u l-5.15 p.m. fil-ġranet tal-iskejjel tal-Istat

Kuntatti tas-saċerdoti:

Dun Keith Bonnici 79972444 [email protected]

Dun Karm Busuttil 79729444 [email protected]

Mons. Kalċidon Vassallo  79600500 [email protected]

Mons. Anton Vella  79289656 [email protected]

 

  • Jiena d-dielja, intom il-friegħi, jgħid il-Mulej; min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Ġw: 15,5

Attivitajiet tal-Parroċċa

No event found!

Mulej Ġesù, fakkarni dejjem li għalik m'hemm xejn li ma jistax isir.

Talba: Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla

Kindly read our legal disclaimer here