Qari tal-Kelma t’Alla – 15/01/2023

Il-Miġemgha, Jannar 2023

Il-fehma tal-Papa għal Jannar 2023

Riflessjoni fuq l-Evanġelu – 15/01/2023

Adorazzjoni mal-Papa, Jannar 2023

Merħba

Għeżiez,
Il-Knisja Parrokkjali tal-Iklin qed tkompli tkun miftuħa fil-ħinijiet tas-soltu għat-talb persunali privat. ​Infakkru fil-quddies u r-Rużarju fuq il-mezzi tax-xandir u ta’ kommunikazzjoni soċjali. Din hija opportunita biex il-familji tagħna jitolbu flimkien bħala familja fi djarhom.
Inżommu ‘l xulxin fit-talb tagħna u nieħdu ħsieb xulxin billi nsegwu d-direttivi mogħtija lilna mill-awtoritajiet.

Il-Kappillan jista jiġi kkuntattjat bħas-soltu fuq 79972444.

F’dan il-mument diffiċli mad-dinja kollha minħabba l-marda qerrieda tal-Corona Virus, il-Papa Franġisku għamel din it-talba lil Marija Saħħa tal-Morda. Isibha bil-Malti fil-Laikos flimkien ma’ filmat qasir …
http://laikos.org/Papa_Frangisku_Talba_Virus_11032020.htm
Tista’ ssibha wkoll fil-paġna tal-facebook tal-Laikos …
https://www.facebook.com/Laikosorg/

Nitlob ‘l Alla jixħet il-barka tiegħu fuq il-familji tagħkom.

Dun Keith Bonnici – Kappillan

 

Ħin tal-Quddies

It-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa : Quddies fis-6:45 a.m., u fis-6:15 p.m.
Il-Ħamis u  l-Ġimgħa  Quddies fis- 6.45 a.m., fit-8.30 a.m u fis-6.15 p.m.
Nhar ta’ Sibt: Quddies fis-6:45am, fit-8:30 a.m., fis-6:00p.m. u fit-7.45 p.m.
Nhar ta’ Ħadd: Quddies fit-8:30 a.m., fl-10:00 a.m., fil-11:15 a.m., u fis-6:00 p.m.

  • Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-Mulej għal min għandu l-biża’ tiegħu. Salm 102(103), 13
Abbona fin-Newsletter

Ħin tal-Katekiżmu għat-Tfal

It-Tnejn u l-Ħamis bejn l-4.30 p.m. u l-5.15 p.m. fil-ġranet tal-iskejjel tal-Istat.

Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali

Kappillan : is-Sibt 7.30 a.m. – 10.30 a.m

Attivitajiet tal-Parroċċa

No event found!

Mulej Ġesù, fakkarni dejjem li għalik m'hemm xejn li ma jistax isir.

Talba: Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla

Kindly read our legal disclaimer here