Qari tal-Kelma t’Alla – 18/02/2024

IL-Miġemgħa, Frar 2024

page2 page3-min page5 page1-min page4 page6

Il-‘Flimkien’ Frar 2024

Riflessjoni fuq l-Evanġelu – 18/02/2024

Adorazzjoni mal-Papa, Frar 2024

Merħba

Jikteb il-Kappillan

Dar-Randan….
Fl-14 ta’ Frar, din is-sena, il-Knisja tibda l-mixja tar-Randan Imqaddes. Ikun l-Erbgħa tal-Irmied, il-
ġurnata li fiha niċċelebraw il-Liturġija tat-tqegħid tal-irmied fuq l-irjus tal-poplu t’Alla. Nisimgħu il-
kliem: ‘Ftakar bniedem li inti trab u li fit-trab ser terġa’ tmur.
Ir-Randan tagħna din is-sena, ser ikun ġirja sfrenata mal-arloġġ bħas-soltu, jew ser ikun żmien ta’
riflessjoni.

Xi ħadd kiteb dawn is-suġġerimenti:
Sib ħin biex TAĦSEB – tkun sibt l-għajn tal-qawwa
Sib ħin biex TAQRA – tkun sibt in-nixxiegħa tal-għerf
Sib ħin biex TISMA’ l-Kelma t’Alla – din tibnik u taħjik
Sib ħin biex TITLOB – tkun sibt l-akbar qawwa fid-dinja
Sib ħin biex TĦOBB u TKUN MAĦBUB – tkun sibt privileġġ u rigal mingħand il-Mulej
Sib ħin biex TKUN ĦABIB – tkun sibt it-triq tal-ferħ
Sib ħin biex TIDĦAK – tkun sibt l-għanja tar-ruħ
Sib ħin biex TAGĦTI – tkun sibt li l-jum hu qasir wisq biex tkun egoist
Sib ħin biex TAĦDEM – tkun sibt il-prezz tas-suċċess
Sib ħin biex TAGĦTI KARITÀ – tkun sibt il-muftieħ tal-ġenna
Nawguralek Randan qaddis.
Is-sliem

Dun Keith Bonnici

Kappillan

Informazzjoni Oħra

Parroċċa Familja Mqaddsa, Pjazza Ninu Cremona, L-Iklin IKL 1302 www.parroccaiklin.com

Tel 21423003 – email: [email protected] – Mobile Kappillan 79972444

 Ħinijiet oħra

QRAR: Qabel kull Quddiesa tal-obbligu u tal-Ħadd

TQARBIN TAL-MORDA: Kuljum tal-ġimgħa filgħodu b’appuntament wara li ssir talba lill-Kappillan.

Adorazzjoni Ewkaristika: fis-skiet il-Ħamis mis-6.00 a.m. sas-6.00 p.m.

VIA SAGRA: kull nhar ta’ Ġimgħa fis-5.50 p.m.

RUŻARJU: kuljum għoxrin minuta qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija minbarra nhar ta’ Ġimgħa.

Ħin tal-Uffiċċju Parrokkjali: s-Sibt 7.10 a.m. sa 10.30 a.m.

Ħin tal-Katekiżmu għat-Tfal

It-Tnejn u l-Ħamis bejn l-4.30 p.m. u l-5.15 p.m. fil-ġranet tal-iskejjel tal-Istat

Kuntatti tas-saċerdoti:

Dun Keith Bonnici 79972444 [email protected]

Dun Karm Busuttil 79729444 [email protected]

Mons. Kalċidon Vassallo  79600500 [email protected]

Mons. Anton Vella  79289656 [email protected]

 

  • Kunu lkoll fehma waħda, ħossu għal xulxin, inħabbu bħal aħwa b’qalb ħanina u umli 1Pt:3:8

Mulej Ġesù, fakkarni dejjem li għalik m'hemm xejn li ma jistax isir.

Talba: Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla

Kindly read our legal disclaimer here