Qari tal-Ħadd

Flimkien Ottubru 2021

Riflessjoni fuq l-Evanġelu

Merħba

Għeżiez,
Il-Knisja Parrokkjali tal-Iklin qed tkompli tkun miftuħa fil-ħinijiet tas-soltu għat-talb persunali privat. ​Infakkru fil-quddies u r-Rużarju fuq il-mezzi tax-xandir u ta' kommunikazzjoni soċjali. Din hija opportunita biex il-familji tagħna jitolbu flimkien bħala familja fi djarhom.
Inżommu 'l xulxin fit-talb tagħna u nieħdu ħsieb xulxin billi nsegwu d-direttivi mogħtija lilna mill-awtoritajiet.

Il-Kappillan jista jiġi kkuntattjat bħas-soltu fuq 79972444.

F'dan il-mument diffiċli mad-dinja kollha minħabba l-marda qerrieda tal-Corona Virus, il-Papa Franġisku għamel din it-talba lil Marija Saħħa tal-Morda. Isibha bil-Malti fil-Laikos flimkien ma’ filmat qasir ...
http://laikos.org/Papa_Frangisku_Talba_Virus_11032020.htm
Tista’ ssibha wkoll fil-paġna tal-facebook tal-Laikos ...
https://www.facebook.com/Laikosorg/

Nitlob 'l Alla jixħet il-barka tiegħu fuq il-familji tagħkom.

Dun Keith Bonnici - Kappillan

  • Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta’ Alla Salm 49(5), 23b
Abbona fin-Newsletter

Ħin tal-Katekiżmu għat-Tfal

It-Tnejn u l-Ħamis bejn l-4.30 p.m. u l-5.15 p.m. fil-ġranet tal-iskejjel tal-Istat.

Ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali

Kappillan : is-Sibt 7.30 a.m. – 10.30 a.m

Attivitajiet tal-Parroċċa

No event found!

Mulej Ġesù, fakkarni dejjem li għalik m'hemm xejn li ma jistax isir.

Talba: Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla

Kindly read our legal disclaimer here