Opri fil-Knisja Parrokkjali

Nota: L-imaġini f’din is-sezzjoni għandhom il-copyright ta’ “maltadiocese.org”

It-Titular tal-Kav. Pawlu Camilleri Cauchi (2007)

It-Titular tal-Kav. Pawlu Camilleri Cauchi (2007)

D5W_4206 04-02-2019

D5W_4209 04-02-2019

D5W_4210 04-02-2019

Il-Kappella tal-Magħmudija.

Battisteru diżinn ta’ Manuel Farrugia. Mużajk diżinn ta’ Manuel Farrugia li juri twelid ġdid fl-ilma u l-Ispirtu s-Santu. Mużajk maħdum minn Mary Portelli, Gozo Mosaics, in-Nadur, Għawdex

D5W_4214 04-02-2019

D5W_4215 04-02-2019

Is-Slaleb tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja

Diżinn ta’ Manuel Farrugia mill-Belt Victoria, Għawdex. Maħdumin minn Mary Portelli, Gozo Mosaics, in-Nadur, Għawdex

D5W_4216 04-02-2019

Marija Omm it-Tama

Nathaneal Theuma (2018)

D5W_4217 04-02-2019

San Ġużepp bħala Missier

Nathaneal Theuma (2018)

D5W_4219 04-02-2019

It-Tabernaklu

rigal ta’ Mons. Karm Aquilina, l-Ewwel Kappillan tal-Iklin

D5W_4218 04-02-2019

Dettall tat-Tabernaklu

D5W_4221 04-02-2019

Il-kappella tas-SSmu Sagrament

Diżinn ta’ Manuel Farrugia mill-Belt Victoria, Għawdex. Maħdum minn Mary Portelli, Gozo Mosaics, in-Nadur, Għawdex