Ħadd il-Palm

Il-Ħadd, 2 t’ April 2023 - Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

Quddies bil-qari tal-Passjoni tal-Mulej: fit-8.30am, 10.00, 11.15 u fis-6.00pm.

10.45 am. il-Purċissjoni Tradizzjonali ta’ Ġesu’ f’Ħadd il-Palm u tberik tal-weraq tal-Palm u Żebbuġ. Din issir minn Triq Anton Buttiġieġ ħdejn il-Madonna u kif tasal quddiem il-knisja tinżel Pjazza Ninu Cremona taħt il-bandli u ddur sal-Knisja. It-tfal imħeġġin jilbsu ta’ Lhud, u ser jingħataw friegħi taż-żebbuġ. Wara jsir it-Tberik taż-Żebbuġ u l-Quddiesa.

Date

Apr 02 2023
Expired!

Time

All Day
Category