Grupp Abbatini

L-Abbatini huwa grupp ta’ tfal u żgħażagħ  li jagħtu servizz ħdejn Ġesù Sagramentat fuq l-artal imqaddes. Il-Grupp jiltaqa’ kull nhar ta’ Sibt wara nofsinhar fil-4.45 pm u kull abbati huwa mistenni li jagħti servizz waqt quddiesa ta’ tmiem il-ġimgħa u fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi prinċipali ta’ matul is-sena.Minn żmien għal żmien jiġu organizzati wkoll attivitajiet soċjali għall-abbatini u / jew il-ġenituri tagħhom.

Ko-ordinatur: Dun Karm Busuttil;   tel: 79729444