Klabb Soċjali 60+

Ko-ordinaturi:
Joseph u Doris Salomone
Tel: 21415110

Il-Klabb Soċjali 60+ jiltaqa’ kull nhar ta’ Ħamis wara l-quddiesa tat-8.30 a.m. fis-Sala Parrokjali b’attivitajiet varji.