Korsijiet ta’ Kana

 

MOVIMENT TA’ KANA

LAQGĦAT TA’ TĦEJJIJA GĦAS-SAGRAMENT TAŻ-ŻWIEĠ

ĊENTRU PASTORALI 
PARROĊĊA FAMILJA MQADDSA IKLIN

Skeda ta’ laqgħat għal 2019

 

LAQGĦA INTRODUTTORJA 17 ta’ Marzu Registrazzjoni formali
L-EWWEL LAQGĦA 3 ta’ Mejju Insiru nafu ‘l xulxin
IT-TIENI LAQGĦA 10 ta’ Mejju Komunikazzjoni effettiva
IT-TIELET LAQGĦA 17 ta’ Mejju Konflitti u kif insolvuhom
IR-RABA’ LAQGĦA 24 ta’ Mejju L-impenn
IL-ĦAMES LAQGĦA 31 ta’ Mejju Is-sesswalita tagħna
IS-SITT LAQGĦA 7 ta’ Ġunju Ġenituri responsabbli
IS-SEBÀ LAQGĦA 14 ta’ Ġunju Is-sagrament taz-zwieġ
IT-TMIEN LAQGĦA 21 ta’ Ġunju Deċizjonijiet finanzjarji sostenibbli
ID-DISÀ LAQGĦA 28 ta’ Ġunju Fil-Ħajja ta’ kuljum
L-GĦAXAR LAQGĦA 5 ta’ Lulju Aħna u il-ġenituri tagħna

 

Importanti

  1. Il-laqgħa introduttorja ser issir fl-10.00 ta’ filgħodu fl-ufficcju tal-Kappillan.
  2. Il-laqgħat jibdew fis-7.15 p.m. u jkunu kull nhar ta’ Ġimgħa.
  3. Kuntatt: Mario Mallia-Milanes 99440595 jew [email protected]

 

Ko-ordinaturi:
Mario Mallia Milanes – Mob: 99440595
Pauline Mallia Milanes – Tel: 21430489