• Moderatur: Stephen Vella
 • Segretarja: Marlene Formosa
 • email: [email protected]


 • …dak  kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom,
  agħmluh ukoll intom lilhom …  
   (Mt. 7:12)

  Kummissjoni Djakonija

   

  L-għan ewlieni tal-ħidma li twettaq il-Kummissjoni Djakonija hu li tqajjem sens ta’ solidarjetaꞌma’min hu fil-bżonn fost il-membri tal-parroċċa tal-Iklin. Dan tagħmlu billi toħloq awareness dwar xi problema partikulari, torganizza attivitajiet b’risq min ikollu bżonn xi għajnuna, kif ukoll permezz ta’ għajnuniet varji. Fost il-ħidmiet li twettaq il-Kummissjoni Djakonija Iklin hemm:

  • Counselling
  • Qadi
  • Isir xogħol volontarju
  • Visti fid-djar / fl-isptarijiet / fid-djar tal-anzjani
  • Fond Solidarjetaꞌ – li permezz tiegħu tingħata għajnuna materjali u finanzjarja lil familji / individwi fil-bżonn
  • Bazaar tal-Milied / attivitajiet oħra – b’risq il-Fond Solidarjetaꞌ
  • Toħloq Gruppi ta’ Sapport
  • Torganizza d-Dilka tal-Morda kull Randan
  • Iġġib il-Blood Mobile Unit darbtejn fis-sena
  • Taħditiet fuq suġġetti varji (eż dementia, awtiżmu, obesitaꞌ, drogi, saħħa mentali, ADHD eċċ)
  • Solidarjetaꞌ permezz tal-Volontarjat – attivitaꞌ li matulha toffri Testijiet annwali (Ottubru) b’xejn tad-Dijabete, Glawkoma, Piż, Pressjoni.