Kummissjoni Liturġija

Ko-ordinatur : Dr Veronica Zammit

Liturġija tat-tfal

Il-parroċċa toffri Liturġija tal-Kelma għat-tfal fis-Sala Parrokkjali kull nhar ta’ Ħadd waqt il-quddiesa tal-11.15 am.