Kummissjoni Tfal

Fuq dimensjoni Djocesana, l-Għanijiet tal-Kummissjoni Tfal huma biex:

 • tara li t-tfal ikollhom iċ-ċans jieħdu sehem b’mod attiv fil-ħajja tal-parroċċa
 • tkun il-vuċi tat-tfal tal-parroċċa
 •  tikkoordina l-ħidmiet kollha li jsiru mat-tfal fil-parroċċa
 •   tgħin biex it-tfal jikbru b’mod sħiħ bħala persuni nsara

Il-Kummissjoni Tfal fl-Iklin ġiet imwaqqfa uffiċjalment fid-19 ta’ Mejju 2013.

X’tagħmel il-Kummissjoni Tfal Iklin

 • Preparazzjoni u animazzjoni tal-quddiesa tat-tieni Ħadd tax-xahar. Dan jinkludi preparazzjoni
  ta’ talb u ħsibijiet tal-qari, welcoming people, backups. Kollox isir mit-tfal.
 • Quddiesa tal-festa addatata għat-tfal. Issir preparazzjoni bħal ta’ hawn fuq.
 • Quddiesa tberik tal-basktijiet ta’ l-iskola. Issir preparazzjoni bħal ta’ hawn fuq.
 • Għajnuna għal-preparazzjoni ta’prayer spaces.

Dawn huma l-laqgħat ippjanati għal – Kummissjoni Tfal sal-aħħar ta’ Marzu 2024:

Il-Ħdud mil-5.30pm sas 6.45pm

19th November 2023

17th December 2023

14th January 2024

18th February 2024 (din ser tinkludi prayer spaces)

17th March 2024

QUDDIES :

Il-Quddiesa tal-KTI ta’ Diċembru kellha issir nhar il-Ħadd 10 ta’ Diċembru. Il-membri tal-KTI u l-ġenituri tagħhom mistednin għall-quddiesa mill-Knisja Parrokkjali tal-Iklin li ser tiġi trasmessa fuq il-mezzi tax-xandir fid- 9.30am

Minflok it-tieni Ħadd ta’ Jannar, il-quddiesa ta’  Jannar ser issir is-Sibt 6 ta’ Jannar fis- 6.00pm. Dakinhar ġejjien iżuruna is-Slaten Maġi li ser ikunu sejrin Betlehem ta’ Għajsielem l-għada. Ser ikunu mistednin it-tfal tal-Parroċċa u ser wara ikollna il-quddiesa animata mill-Kummissjoni Tfal. Dettalji iktar il-quddiem. Fil-5.15 pm irridu nkunu ħdejn il-Madonna ta’ Triq Anton Buttigieg ħa nilqgħu lill-Maġi.

Frar u Marzu il-quddies ikun bħas-soltu fit-tieni ħadd tax-xahar jiġifier fil-ħdax ta’ Frar u fl-għaxra ta’ Marzu.

Attivitajiet oħra:

 1. Nhar il-Ħamis 7 ta’ Diċembru għandna laqgħa mal-Arċisqof. Mistednin ser ikun hemm it-tfal kollha ta’ Malta. Il-Kummissjoni Tfal Iklin ġew mistednin iħejju l-ewwel posta tal-misteru tal-ferħ. Ħafna minnkom diġa mlew il-ħolqa li intbagħtet. Il-Laqgħa ser issir il-Kalkara. Għalhekk ser nitilqu mill-Iklin fil-4.45pm bit-trasport li ser jiġi organizzat. Niġu lura l-Iklin fit-8.30 pm.
 1. Qed niddiskutu biex nagħmlu attivita waqt il-vagazi tal-Milied fil-ġimgħa ta’ wara l-ewwel tas-sena. Din ser issir fl-4 ta’ Jannar 2024.

Għal din is-sena (2024) Il-Kummissjoni Tfal Iklin hi komposta hekk:-

LEADERS:-
Jackie Mallia (ko-ordinatur)
Dr Veronica Zammit

Elizabeth Zammit
Krista Spiteri Antignolo

Matthew Spiteri

President:- Maya Caruana
Segretarju:- Ana Galea