Kummissjoni Tfal

Fuq dimensjoni Djocesana, l-Għanijiet tal-Kummissjoni Tfal huma biex:

 • tara li t-tfal ikollhom iċ-ċans jieħdu sehem b’mod attiv fil-ħajja tal-parroċċa
 • tkun il-vuċi tat-tfal tal-parroċċa
 • tikkoordina l-ħidmiet kollha li jsiru mat-tfal fil-parroċċa
 • tgħin biex it-tfal jikbru b’mod sħiħ bħala persuni nsara
 • Il-Kummissjoni Tfal fl-Iklin ġiet imwaqqfa uffiċjalment fid-19 ta’ Mejju 2013.

  X’tagħmel il-Kummissjoni Tfal Iklin

 • Preparazzjoni u animazzjoni tal-quddiesa ta’ l-ewwel Ħadd tax-xahar. Dan jinkludi preparazzjoni
  ta’ talb u ħsibijiet tal-qari, welcoming people, backups. Kollox isir mit-tfal.
 • Quddiesa tal-festa addatata għat-tfal. Issir preparazzjoni bħal ta’ hawn fuq.
 • Quddiesa tberik tal-basktijiet ta’ l-iskola. Issir preparazzjoni bħal ta’ hawn fuq.
 • Open evening tal- katekiżmu. It-tfal jieħdu ħsieb jilqgħu u jibgħatu il-ġenituri fil-klassijiet
  tat-tfal tagħhom.
 • Lectio Divina u laqgħa darba fix-xahar ( 7/7.30am) l-aħħar Ħadd tax-xahar ma’ Fr Keith
 • Għajnuna għal-preparazzjoni ta’prayer spaces.
 • Lectio Divina għat-tfal tal-katekiżmu ( mit-tfal għat-tfal).
 • Purċissjoni tal-Madonna f’Ottubru. Din issir b’ mod animat bi tfal lebsin ta’ personaġġi Bibliċi.
 • It-tfal jieħdu sehem fil-liturġija ta’ Ras ir-Randan, Lejliet il-Milied u Vġili ta’ L-Għid.
 • Fil-vaganzi it-tfal ikollhom live-in, immorru Għawdex, immorru naraw lix-xjuħ
  Little Sisters of the Poor, nistiednu lit-tfal ta’ Dar Saga Familja u ħarġiet oħra
 • Għal din is-sena (2019) Il-Kummissjoni Tfal Iklin hi komposta hekk:-

  LEADERS:-
  Jackie Mallia
  Christina Mallia
  William Farrugia
  President:- Naomi Casha
  Segretarju:- Luca Theuma

  Esperjenzi:

  Żjara għand is-Sorijiet tal-Klarissi

  Żjara għand is-Sorijiet tal-Klarissi ġewwa San Ġiljan kienet waħda mill-attivitajiet pjanati li kellna waqt il-Live-in ta’ Lulju mal- Kummissjoni Tfal. Għalija kienet l-ewwel darba li mort ġo kunvent u ltqajt mas-sorijiet. Huma laqgħuna b’mod ferrieħi u dħuli. Inġbarna kollha bilqiegħda sabiex nagħmlu Lectio Divina flimkien. Hawn qrajna silta mill-evanġelju u s-sorijiet bdew jgħidulna xi stejjer ta’ tfulithom li jixbhu dan l-evanġelju. Wara offrejna ftit ħin lil Ġesù permezz tat-talb. Imbagħad qassmulna ktieb kull wieħed dwar San Franġisk t’Assisi. Qabel tlaqna minn hemmhekk, is-sorijiet offrewlna ftit x’nixorbu, erġajna tlabna ftit sabiex nagħlqu din l-attività u ġejna lura lejn l-Iklin.

  Valentina Bezzina
  ——————————————————————————————————————-

  Live-in

  Il-Kummissjoni Tfal tal-Iklin organizzaw live-in ta’ tlett ijiem mill-erbatax ta’ Lulju sas-Sittax ta’ Lulju. Kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ma’ dan il-group u kelli seba’ mitt sena biex nattendi. D’dawn il-jiem li qattajna flimkien, għamilna diversi attivitajiet bħal water games, barbeque mal-ġenituri u kif ukoll morna mawra s’Għawdex. Filwaqt li għamilt ħbieb ġodda, l-iktar attività li għoġbitni kienet is-scavenger hunt. Ninsab ħerqana ħafna għal-live-in li jmiss.

  Kitba minn Maya Caruana
  ——————————————————————————————————————-

  VISITING THE LITTLE SISTERS OF THE POOR

  When I went to visit the old people at the Little Sisters of the Poor, I felt like visiting God. First we went in a minivan and when we arrived a sister opened the door for us. We went inside and saw a picture of Jesus and also a statue of Jesus.

  We discussed who’s going to read and sing and then we started mass. After mass we went upstairs and went in a room. Inside the room were many old people. We helped by passing out food and drinks, washing plates and drying up plates and cutlery. When we finished we went up to another floor into another room. There were more old people and we helped them like we did in the other room. We also got to play the piano.

  I am sure the old people enjoyed our company as we could see it from the smiles on their faces. I hope one day you get to visit them too. It feels good to help others. And at least we were inside and not outside in the heat.

  By Ana Galea
  9 years old
  Kummissjoni Tfal Iklin

  L-Attività Li Jmiss

 • Il-Ħadd, 5 ta’ Mejju quddiesa għat-tfal tal-11:15 a.m.
 • Il-Ħadd, 2 ta’ Ġunju quddiesa għat-tfal tal-11:15 a.m.