Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

Il-Kunsill Ekonomiku Parrokkjali jgħin lill-Kappillan fit-tmexxija finanzjarja u amministrattiva tal-parroċċa.
Moderatur:
Tony Sammut – tel. 21418441