Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

Moderatur: Ray Formosa
Segretarju: Joe Galea
Il-Kunsill Ekonomiku Parrokkjali jgħin lill-Kappillan fit-tmexxija finanzjarja u amministrattiva tal-parroċċa.