Kunsill Pastorali Parrokkjali (KPP)

Il-Liġi tal-Knisja (Kan 536, 1 – 2) tgħid li l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, immexxi mill-Kapppillan, għandu bħala skop li l-membri fi ħdanu jagħtu regolarment l-ideat, il-pariri u s-suġġerimenti tagħhom lill-Kappillan dwar il-ħidmiet pastorali li jitwettqu jew jistgħu jitwettqu fil-parroċċa.Il-Kunsill Pastorali Parrokkjali jistudja, ifassal, jevalwa u jgħin fl-implimentazzjoni tal-ħidma pastorali tal-parroċċa. 

President:
Dun Keith Bonnici – Mob: 79972444
Moderatriċi:
Jackie Mallia – Tel: 99847526