Appostolat tat-Talb

Sfidi ta’ Żminijietna fit-Talb

Il-core team tal-Appostolat tat-Talb f’Malta qed jipproponi metodu ġdid kif wieħed jista’ jitlob dwar il-Fehmiet tal-Papa. Permezz ta’ dawn il-Fehmiet, li issa saru jissejħu Fehmiet Universali, il-Papa qed jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu għal sitwazzjoni partikolari. Il-core team ħa l-Fehma Universali għal kull xahar bħala materjal għat-talb u ppreżentaha bi storja qasira flimkien ma’ xi mistoqsijiet għar-riflessjoni u t-talb. Sabiex nippruvaw inġibu xi bidla żgħira fl-ambjent ta’ madwarna, issuġġerixxa wkoll xi attività.

F’din il-website issib ukoll adorazzjoni li tkun ispirata mill-Fehma Universali għal dak ix-xahar (Adorazzjoni tas-Sagrament Imqaddes)