Adorazzjoni ta’ kull xahar ma’ Papa Franġisku

Papa Frangisku

Pope’s Prayer Network – Malta email: talbmalpapa@gmail.com

Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba
sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu biex kull
min hu mgħammed jikkommetti ruħu
fl-evanġelizzazzjoni u jkun dispost biex
jagħti sehmu f’din il-missjoni billi jkun
xhieda ta’ ħajja mfassla fuq il-Vanġelu.