Adorazzjoni ta’ kull xahar ma’ Papa Franġisku

Papa Frangisku

Adorazzjoni Settembru 2022 : https://laikosblog.org/wp-content/uploads/2022/08/09-Adorazzjoni-Settembru-2022.pdf

Adorazzjoni Awissu 2022 : https://laikosblog.org/wp-content/uploads/2022/07/08-Adorazzjoni-Awwissu-2022.pdfa

Adorazzjoni Lulju 2022 : https://laikosblog.org/wp-content/uploads/2022/07/07-Adorazzjoni-Lulju-2022.pdf

Il-Papa jistieden lill-bnedmin ta’ rieda tajba biex ningħaqdu flimkien u nitolbu sabiex il-Knisja tkun dejjem fidila u qalbiena fix-xandir tal-Vanġelu. Jalla l-Knisja tkun komunità ta’ solidarjetà u fraternità li tgħix dejjem fi spirtu ta’ sinodalità.

Pope’s Prayer Network – Malta email: [email protected]