Siti oħra

Il-Links li nipprovdu huma biss ħolqa ma’ siti oħra u li ma għandna ebda kontroll fuq il-kontenut tagħhom.  Għalhekk aħna mhux bilfors naqblu ma’ kull ma huwa publikat fihom jew imxandar minnhom.

Nota: Min ikun jixtieq iżid xi link għal xi Sit ieħor, għandu jikkuntattja lill-Kappillan.